https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0213995&type=printable

Abstrakt
Bakgrund: Förskolebarn spenderar i genomsnitt två timmar per dag i skärmtid. Vi undersökte samband mellan skärmtid och beteende i förskola med hjälp av data från studien ”Canadian Healthy Infant Longitudinal Development (CHILD).
Metoder: Föräldrar till deltagare i CHILD fyllde i en checklista för barnens beteende (CBCL) vid fem års ålder. Föräldrarna rapporterade sina barns totala skärmtid inklusive spel och mobila enheter. Skärmtiden kategoriserades med hjälp av rekommenderat tröskelvärde på två timmar per dag i fem år eller en timme / dag i tre år. Med multipel regression undersöktes samband mellan skärmtid och extrovert beteende (t ex ouppmärksamhet och aggression). Multipel logistisk regression identifierade egenskaper hos barn i riskzonen för kliniskt signifikanta problem med externalisering (CBCL T-score 65).