http://eppi.ioe.ac.uk/cms/Portals/0/PDF%20reviews%20and%20summaries-ass_rv3.pdf?ver=2006-03-02-124720-170

Bakgrund
Anledningen till att föreslå denna granskning var arbetet i Assessment Reform Group (ARG) under flera år och de senaste översikter som gjorts av Assessment and Learning Research Synthesis Group (ALRSG), vars medlemmar omfattar samtliga medlemmar i ARG.

Granskningen av klassrumsbedömning, initierad av ARG, och utförd av Black and Wiliam (1998), visade att bedömning som används för formativa ändamål gynnar undervisning och lärande och höjer studenternas prestationsstandard.

ALRSG-översynen, ”A systematic review of the impact of summative assessment and tests on students’ motivation for learning”, visade dock att high stakes-test kan påverka elevernas motivation för lärande och läroplanen och pedagogiken negativt. Men summativ bedömning är nödvändig och tjänar viktiga syften i att ge information för att sammanfatta elevernas prestationer och framsteg – för deras lärare, föräldrar, dem själva och andra som behöver denna information. För att kunna tjäna dessa ändamål effektivt, bör summativ bedömning inkräkta så lite som möjligt på undervisningsmetoder och läroplan, och viktigast, bör återspegla hela utbudet av lärandemål, särskilt de som behövs för fortsatt lärande och för att lära sig att lära sig. Lärares bedömning har potential att tillhandahålla summativ information om elevers prestation eftersom lärare kan bygga upp en bild av elevernas prestationer över hela spektrat av aktiviteter och mål.

Även om bedömning gjord av lärare används som huvudkälla till information i vissa nationella och statliga bedömningssystem har den, i andra länder, ansetts vara opålitlig och föremål för fördomar. Denna granskning gjordes för att ge en del forskningsbelägg rörande lärares summativa bedömning, dess tillförlitlighet och de villkor som påverkar den.