https://www.sigplus.co.uk/2019/04/the-pros-and-cons-of-standardised-tests/

Inledning:

”Standardiserade test är extremt användbara. De ger en extern referens för en elevs kunskapsresultat, vilket indikerar om det ligger under, över eller i stort sett i linje med nationellt genomsnitt och de ger en uppfattning om hur eleverna utvecklas relativt andra elever nationellt. De kan hjälpa oss att förstå vad eleverna gör och inte vet, samtidigt som de ger en viktig övning på test och en gemensam uppfattning för bedömning, vilket gör det möjligt för oss att på ett tillförlitligare sätt jämföra prestanda för kohorter, grupper och skolor inom en rad ämnen.

Ja, standardiserade test är extremt användbara men det finns flera brister, missuppfattningar och begränsningar som vi måste vara medvetna om för att ha bästa möjliga nytta av dem … ”