https://theeffortfuleducator.com/2018/06/20/teachers-as-critical-consumers-of-pd/

Inledning:

De flesta lärare njuter för närvarande av sin semester lite avkoppling, livet är lite långsammare, och att dricka kaffe blir mer av en lyx som avsmakas på morgonen än en nödvändighet för överlevnad. Många lärare använder också tiden för professionell utveckling. Detta kan vara i form av att läsa böcker, bloggar, edchats, konferenser och mer.
Medan mycket av den informationen kan vara till nytta, är jag rädd för att vi har hamnat i en situation inom utbildning där man tror på allting, där all information som presenteras omedelbart tas som faktum. Från en lärares synvinkel sympatiserar jag lite med brist på tid och resurser för att verifiera validiteten och tillförlitligheten i all professionsutveckling …särskilt om den görs med mandat från administrationen. Det kan synas rätt att tro att en person eller ett företag som presenterar en ny gadget, ett system eller en strategi skulle ha studier och bevis för att visa att deras fortbildning är effektiv, men så är inte alltid fallet.