http://kuranga.tumblr.com/post/89290487631/dont-personalize-learning/amp

Det här är ett inlägg från bloggen KURANGA  som Benjamin Riley höll under en period på Nya Zeeland 2014 – 2015. Inledning:

”I USA är ”individanpassad inlärning” något som jag tänker på som en fras man nickar till i tyst medhåll. Släng ut orden i praktiskt taget i praktiskt taget vilket samtal eller föredrag om utbildning som helst, och du ser vanligtvis åtminstone en handfull huvuden som nickar i rummet i gott samförstånd. Medan vissa kan se det här som ett positivt bevis för individanpassningens fördelar, misstänker jag att vad som verkligen händer är att tanken behandlas som ett tomt kärl i vilket man kan hälla ett antal konkurrerande teorier om att lära sig eller gynna utbildningspolitik. En term som kan betyda något betyder ofta ingenting”.