https://evidenceintopractice.wordpress.com/2016/01/10/the-psychology-of-behaviour-management-part-1/

Del 1 handlar om behaviorism som grund för insatser.  Inledning:

“Frågan om hantering av uppförande och de problem som lärare möter när det handlar om avbrott i lektioner fortsätter att orsaka en häftig diskussion inom professionen. Problemets omfattning undersöktes i en artikel 2014 av Terry Haydn, som hävdade att medan ”officiella” rapporter som Ofsted-inspektioner tycktes betrakta beteendet som åtminstone ”tillfredsställande” i majoriteten av skolorna fanns det bevis för att brister i klassrummet fortsatte att vara ett allvarligt och utbrett problem … “


Läs också del 2, Restorative practice approaches, om bakgrund och vetenskapliga belägg för den typen av program för insatser

https://evidenceintopractice.wordpress.com/2016/01/17/the-psychology-of-behaviour-management-part-2/