https://psych.hanover.edu/classes/Cognition/Papers/tversky81.pdf

”Sammanfattning
Den psykologiska princip som reglerar uppfattningen av beslutsproblem och utvärderingen av sannolikheter och resultat ger upphov till förutsägbara preferensförskjutningar när samma problem är inramat på olika sätt. Förändring av preferenser kan ses vid val av monetära utfall, både hypotetiska och verkliga, och i frågor som rör förlusten av människoliv. Effekterna av preferensramar jämförs med effekterna av perspektiv på hur uppträdande kan uppfattas. Beroendet av preferenser vid formulering av beslutsproblem är ett betydande bekymmer för teorin om rationella val”.