https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs41235-017-0087-y.pdf

Abstrakt:

”Vetenskapen om lärande har gjort betydande bidrag till vår förståelse för effektiv undervisning och lärandestrategier. Men få instruktörer utanför fältet är medvetna om denna forskning.
I den här granskningen handledning fokuserar vi på sex specifika kognitiva strategier som har fått starkt stöd från årtionden av forskning: att sprida i tid, att växla, att öva hämtning, att utveckla, konkreta exempel och dubbelkodning. Vi beskriver den grundläggande forskningen bakom varje strategi och relevant tillämpad forskning, presenterar exempel på befintliga och föreslagna implementeringar och göra rekommendationer för vidare forskning som skulle bredda räckvidden av dessa strategier”.