http://www.unicog.org/publications/nn.4369.pdf

Inledning:

”Även innan ett barn lär sig läsa kan den framtida platsen för hans eller hennes område för att behandla bokstäver förutspås utifrån dess kopplingar till resten av hjärnan. Läsinlärning åker med andra ord snålskjuts på en existerande krets i hjärnan … ”