https://learningspy.co.uk/curriculum/how-do-we-know-pupils-are-making-progress-part-2-the-curriculum/

Inledning (KS2 och KS4 motsvarar ungefärligen svenskt låg- och högstadium):

”I mitt senaste inlägg redogjorde jag för problemen med att göra förutsägelser om elevernas framsteg genom att dra ett rakt streck ”flygvägen” från KS2 till KS4. Istället ska jag argumentera, vi borde ta itu med tre sammanlänkade aspekter; läroplan, bedömning och instruktion. För att göra ett meningsfullt uttalande om var studenterna är just nu och vad de behöver göra, måste vi vara mycket tydliga om var vi hoppas att de kommer att hamna.. Detta inlägg kommer att fokusera på frågor om läroplanen”.

Läs del 1 HÄR !