https://www.teachwire.net/news/direct-instruction-has-a-pr-problem

Inledning:

”Är det rättvist att säga att ’Direct Instruction’ har något av ett problem med image idag?
Först bör vi klargöra att den här frågan refererar till Siegfried Engelmanns betydande text om ”Direct Instruction” i motsats till den mer generella, med små bokstäver ”direct instruktion”, om vilken Barak Rosenshine skrev i sitt papper, Five Meanings of Direct Instruction. …”