https://www.futurelearn.com/courses/technology-teaching-learning/1/steps/512802

”I den här videon talar Oliver Caviglioli om hur teorin om Dubbel kodning kan stötta hur vi bygger kunskap och förståelse.
Oliver berättar hur vår presentation av nytt lärande med hjälp av bilder eller resurser kan förbättras genom vad forskningen föreslår. Han reflekterar över hur ny kunskap behandlas av hjärnan och bildens roll för att stödja processen.
Alla ord och bilder som ingår i den här videon är designade av Oliver Caviglioli.