https://www.researchgate.net/profile/Mark_Aulls/publication/232448135

Abstrakt:

”Hur fungerar akademiska aktiviteter och diskurs i klassrummet för att forma lärande och undervisning? Den här komplexa frågan besvarades i en fallstudie av lågpresterande historieelever i två åttonde klasser. Uppgifterna samlades in genom lektionsobservationer och intervjuer med 2 erfarna lärare och eleverna i 2 klasser. Lärarna undervisade dels om historieinnehållet och dels om inlärningsstrategier.
Teorier om social konstruktivism förutsäger att en diskurs som uppstår före, under och efter aktiviteter kan förklara variationer i elevernas sociala och akademiska deltagande i kursaktiviteter, liksom hur eleverna upplever sättet att undervisa när lärare har liknande mål. Mönster av samverkande former av diskurs och aktiviteter över sekvenser av lektionshändelser gav användbar insikt i interaktioner mellan lärande och instruktion.