https://primarytimery.com/2018/07/26/responsive-teaching-responsive-leadership/amp/?__twitter_impression=true

Inledning:

”Under de senaste åren har jag gjort en generell ansträngning att ifrågasätta hur vi gör saker. Bara för att något är det accepterade sättet att göra saker, betyder inte att det är det mest verkningsfulla eller effektiva. De två viktigaste saker vi verkligen har ändrat är hur vi rättar och hur vi observerar lektioner. Att läsa forskningen kring rättning och feedback och läsa olika bloggar övertygade mig snabbt om att rätta var en mycket ineffektiv användning av personalens tid och hade begränsad inverkan på lärandet. På liknande sätt var bedömda lektioner en ineffektiv användning av skolledares tid och med begränsad inverkan på att förbättra undervisningen eller lärandet. I stället för rättning har vi nu responsiv undervisning; i stället för terminsvisa observationer har vi nu responsivt ledarskap”.