https://improvingteaching.co.uk/2019/03/24/motivating-students-setting-goals-for-autonomy-and-competence/

Blogginlägg med en rad länkar till referenser för vidare läsning. Inledning:

”Det tar sex veckor att bilda en vana att träna, men att dricka vin kan bli en vana mycket snabbare: människor anammar attraktiva uppgifter och undviker oattraktiva. Elever kan tycka att en uppgift inte är attraktiv eftersom de inte ser dess värde, inte tror att de kan slutföra den eller inte vill göra den: att sätta upp ett mål kan till vara till hjälp. …”