https://www.cultofpedagogy.com/grecian-urn-lesson/

Inledning:

”För några år sedan arbetade jag med en grupp lärarstudenter. En av dem – vi kan kalla honom Eric -undervisade i samhällsorientering i klass sju. Hans klass studerade antikens Grekland. Standarden för betyg i år 7 krävde att lärare tog itu med begrepp som regering, ekonomi och kultur för den tiden. För sin 5-dagars avsnitt kom Eric att fokusera på ”kultur”- delen. … ”