https://www.researchgate.net/profile/Ernesto_Panadero/publication-_Effects_of_self-assessment_on_self-regulated_learning_and_self-efficacy_Four_meta-analyses/links/

Texten finns i peer reviewed och slutgiltig form, men tyvärr bakom betalvägg. Abstrakt:

”Denna metaanalytiska översikt undersöker effekterna av självbedömning på elevernas självreglerade lärande (SRL) och self-efficacy (tro på den egna förmågan). Totalt 19 studier ingick i de fyra olika metaanalyserna genomförda med ett totalt urval av 2 305 studenter. Effektstorlekarna från de tre metaanalyserna som adresserade effekter på olika åtgärder av SRL var 0,23, 0,65 och 0,43. Effektstorleken från metaanalysen på self-efficacy var 0,73. Dessutom konstaterades att kön (med flickor som gynnas mer) och vissa komponenter av självbedömning (som egenövervakning) var signifikanta moderatorer av effekterna från Self-efficacy. De här resultaten pekar på vikten av insatser för självbedömning för att främja elevernas användning av inlärningsstrategier och dessas effekter på motivationsvariabler som self-efficacy”.