https://urskola.se/Produkter/211286-UR-Samtiden-ResearchED-2019-Komparativ-bedomning

Detta är UR Samtidens inspelning för svensk television med svenska undertexter. Sessionen finns också på researchED:s YouTube kanal HÄR.

Beskrivning:

Komparativ bedömning är en nyligen studerad metod för att bedöma kompetenser. Inom denna metod jämför utvärderarna arbetet med eleverna i par och väljer för varje par arbetet med högsta kvalitet. Baserat på jämförelser gjorda av en pool av bedömare kan arbetet rangordnas efter deras kvalitet. Forskning visar att dessa rankningar är mycket tillförlitliga. Denna session diskuterar forskning om metodens giltighet. Berättar rankingen verkligen om kvaliteten på arbetet? Baserat på vilka aspekter har denna rangordning producerats? Och vad berättar detta om hur komparativa bedömningar ska utformas?