http://arenaide.se/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/skolrapport-190322.pdf

639EC63F-3800-44E7-8681-9E45E9E3B093Syftet med denna rapport är att granska den vanligt förekommande föreställningen att kommunaliseringen som genomfördes av Göran Persson i början 1990-talet är en viktig förklaring till många av de allvarliga problemen i den svenska skolan. Vi menar att detta är en felaktig uppfattning, som gjort att de politiska partierna söker på fel håll efter lösningar. De politiker som på allvar vill ta itu med skolans största problem – som segregation, ökande kunskapsklyftor och minskande lik- värdighet – bör istället rikta sitt fokus på den andra stora skolreformen un- der 1990-talet: marknadiseringen av skolsektorn. ..”