http://eprints.whiterose.ac.uk/141754/3/LFI_2019_manuscript_supp.pdf

Abstrakt
Det finns ett växande antal omfattande pedagogiska randomiserade kontrollerade studier (RCT). Med tanke på deras kostnad är det viktigt att reflektera över effektiviteten av detta tillvägagångssätt. Vi bedömde storleken och precisionen av effekterna i de stora RCT som beställdes av EEF (UK) och NCEE (USA), som utvärderade interventioner som syftade till att förbättra akademisk prestation i K-12 (141 RCTs, 1.222.024 studenter). Den genomsnittliga effektstorleken var 0,06 standardavvikelser (SD). Dessa sattes inom relativt stora konfidensintervaller (medelbredden 0,30 SD) vilket innebar att resultaten ofta var icke informativa (median Bayes-faktorn var 0,56). Vi argumenterar för att vårt fält behöver, som en prioritet, förstå varför pedagogiska RCT ofta finner små och icke informativa effekter.