https://hechingerreport.org/wp-content/uploads/2019/03/developer-abstract.pdf

Bakgrund.
Utbildningsbeslut bör grundas på noggranna belägg. Medan forskare har förespråkat för användningen av rigorösa belägg i beslutsfattandet i många år, har politiker nyligen förordnat användningen av belägg för val av utbildningsprogram. För varje students planering (ESSA) krävs från 2015 att distrikt som söker vissa typer av pedagogisk finansiering från den federala regeringen väljer program som stöds av belägg och uppmuntrar till att använda belägg mer brett.
En utmaning som utövar praktiker möter är utbildningsprogram som stöds av belägg som uppfyller ESSA-standarder. Vissa har föreslagit att belägg som uppfyller ESSA-standarder kan bestämmas beroende på om bevisen uppfyller de stränga normerna för What Works Clearinghouse (WWC) (Lester, 2018).