Ett par avsnitt ur en kort serie med blogginlägg.

Föregående avsnitt diskuterade hur information bearbetas i arbetsminnet och lagras i långtidsminnet. En modell i fyra nivåer av minnesrepresentationer föreslogs för att beskriva processerna för hur varje ”kunskapsdel” (idealt) utvecklas genom dem: Känn, Förstå, Använd och Behärska. Här dyker vi in i relationerna mellan de två första: vad som behövs för att utvecklas från att veta något för att förstå det. https://sites.google.com/view/efratfurst/understanding-

Grundläggande hjärnfunktion
Hjärnans funktion är i mycket generella termer att ta emot signaler från miljön, behandla dem och reagera effektivt för att stödja organismens välbefinnande och överlevnad. Informationen om vad som kan vara effektivt i en viss situation hämtas från Långtidsminne-systemet som lagrar information från tidigare scenarier. 
https://sites.google.com/view/efratfurst/learning-in-the-brain