http://psychlearningcurve.org/the-seductive-nature-of-psychological-myths/

Inledning:

Problemet med vad akademiska dumheter för med sig

Nyligen hörde jag två studenter i min klass i pedagogisk psykologi som pratade om hur de var högerhjärnhalvs-tänkare (dvs holistiska tänkare, problemlösning med hjälp av intuition, kreativitet etc.).
Två veckor senare sa en av mina forskarstudenter i metoder för utvecklingsforskning ”Jag tycker att det bästa sättet att studera är att använda färgkodade highlighters” följt av ”Det hjälper mig också med test när jag lyssnar på föreläsningar eftersom jag är en auditiv elev. ”