https://aeon.co/essays/schools-love-the-idea-of-a-growth-mindset-but-does-it-work

Inledning:

”Under det senaste århundradet har en slagkraftig idé slagit rot i utbildningslandskapet. Begreppet intelligens som någonting medfött och fast har ersatts av tanken att intelligens istället är något formbart att vi inte är fångar i oföränderliga egenskaper och att vi med rätt utbildning kan vara upphovsmän till vår egen kognitiva förmåga”.