https://www.parkerphonics.com/blog/synthetic-phonics-what-it-is-and-what-it-ain-t

Inledning:

”Bakgrund: Under kvartalet 1975-2000 var den dominerande metoden för läsundervisning i den engelsktalande världen helordsmodellen. Dess huvudsakliga egenskaper var:
• Fördjupat lärande med så kallade ”riktiga” böcker. Detta var i motsats till de artificiella Dick and Jane-läseböckerna från 40-talet, 50-talet och 60-talet i USA (Janet och John i Storbritannien, John och Betty i Australien). Denna användning skulle leda, enkelt och naturligt, till läskunnighet – precis som samtal tidigare i barnets liv ledde till fördjupat lärande av att tala.
• Lite inga bokstavsljud. Undervisning om bokstavsljud, om den inträffade, var osystematisk och lärdes endast ut som en sista utväg.
• Träning att komma ihåg hela ord utantill
• Att gissa ord baserat på bilder, eller sammanhang, eller ordets första bokstav.
• Tidigt skrivande med hjälp av ”påhittad” stavning. Detta resulterade i stavning med bokstavsnamn snarare än bokstavsljud (t.ex. EZ för ”lätt”; RM för ”arm”; LFN för ”elefant”)
• Inlärning genom personliga ”upptäckter” snarare än genom direkt instruktion från en välutbildad lärare. …”