http://www.metro-project.eu/wp-content/uploads/2019/02/Socialisation-learning-and-the-OECD-s-Reviews-of-National-Policies-for-Education-the-case-of-Sweden.pdf

ABSTRAKT
I detta dokument framgår att OECD: s utbildningspolitiska arbete under de senaste 20 åren har gett ett paradigmatiskt skifte i tänkandet och inramningen av utbildning. Denna process var emellertid inte uteslutande baserad och beroende av talens kalla rationalitet. Avgörandet, som artikeln kommer att visa, har också involverat processer av socialisering och lärande. I dokumentet argumenteras att ett konstruktivistiskt-institutionalistiskt perspektiv baserat på begreppet socialisering ger tillräckliga verktyg för att förklara OECD: s dominans i utbildningspolitiken. Artikeln använder sig av politisk inlärningsteori för att visa hur och varför det att samla olika aktörer i sociala termer som upprätthåller och förstärker antalet spel, snarare än bara giltigheten eller styrkan i spelet om data. Undersökningen använder offentliggörandet av OECD: s granskning av svensk utbildning år 2015 för att empiriskt undersöka argumentet. Även om OECD: s inflytande har varit stort i ett antal länder är Sverige kanske ett av de få som visar en enhällighet i den allmänna opinionen och de akademiska och politiska världarna när det gäller det oumbärliga behovet av OECD:s utbildningspolitiska expertis och roll som aktör.

Mer läsning? Se också artikeln OECD as a site of coproduction: European education governance and the new politics of ‘policy mobilization’  från 2014 av samma författare.