https://teachreal.wordpress.com/2019/03/10/on-the-right-track/amp/?__twitter_impression=true

Inledning:

Kunskap behöver djupa rötter
I åratal fick jag veta att engelskundervisning var unik i förhållande till andra ämnen. Ja, det fanns grundläggande kännedom om grammatik och terminologi som var viktigt att undervisa om. Ja, eleverna behövde känna till en kärnlista med fakta om en text eller författare. Men nej, engelska är inte ett kunskapsbaserat ämne. Till skillnad från rena naturvetenskapliga ämnen och matematik, bor engelska, vi fick höra, i en liminal värld, med en fot placerad fast i lägret för konst, den andra i vetenskap. Mycket av vad vi gjorde handlade om färdigheter och färdigheter är saker vi utvecklar i isolering från kunskaper.