https://shimamurapubs.files.wordpress.com/2018/09/marge_shimamura.pdf

En hel liten bok på dryga 40 sidor att ladda ner. Början av förordet:

”MARGE: A Whole-Brain Learning Approach for Students and Teachers, började som en presentation vid en konferens sponsrad av Learning and Brain Foundation. Det utvecklades sedan till en serie av bloggar för Psychology Today med titeln: Livslångt lärande och aktiva hjärnor. Här har jag sammanställt informationen och anpassat den specifikt till elever och lärare.
MARGE är en akronym för fem principer om effektivt lärande – MOTIVATE, ATTEND, RELATE, GENERATE och EVALUATE. Varje princip förkroppsligar sitt egna neurala kretslopp och psykologiska egenskaper.

Viktigast, för varje princip har jag samlat tips och minnestekniker som kan användas för att förbättra studenters inlärning … ”