https://cepr.harvard.edu/files/cepr/files/cepr-curriculum-report_learning-by-the-book.pdf

Inledning:

”Kan en skola eller ett distrikt förbättra elevresultat genom att bara byta till en högkvalitativ lärobok? Frågan är aktuell, eftersom tusentals skoldistrikt har valt nya texter för att anpassa sig till Common Core State Standards (CCSS). Vi finner faktiskt att över 80% av skolor i sex gemensamma kärnstater använder en grundläggande mattebok i CCSS-upplagan och 93% av lärarna rapporterade att de använde dessa läroböcker i mer än hälften av sina lektioner. Få centrala beslut har en bredare inverkan än anpassningar till lärobok på det arbete som elever och lärare gör varje dag. …”

Pressmeddelande med sammanfattning: https://cepr.harvard.edu/curriculum-press-release