http://pdf.retrievalpractice.org/InterleavingGuide.pdf

5DD55AE9-755B-4289-A87E-9923F71B1C7FDen här guiden beskriver en inlärningsmetod som fungerar i vilken matematik som helst.
Metoden kallas interfolierad övning (att varva el. växla mellan), och den är lätt att använda. Det kräver inte att lärare ändrar hur de undervisar och studenter kan använda den i klassen eller hemma, med eller utan datorer.
Och den är gratis.
Interfolierad övning stöds också av vetenskapen. Den har visat sig överlägsen det vanliga tillvägagångssättet i klassrumsbaserade randomiserade kontrollprov – guldstandarden för evidens.