En serie blogginlägg ..

https://tdtrust.org/getting-better-teaching-part-1-teacher-experience

Del 1 Lärarskicklighet – Detta är den första av en kort serie bloggar som täcker min session vid ResearchED Birmingham, från den 2 mars 2019. Vi har en ökande mängd belägg på hur vi kan förbättra kvaliteten på undervisning och lärande. I den här bloggen, Del 1, ser jag på värdet av att ha mer erfarna lärare.

🔻

7C8E5B1E-9B27-426A-B969-22223C1275A9

https://tdtrust.org/getting-better-teaching-part-2-the-value-of-stability

Del 2 Vikten av stabilitet  – Som vi har sett i del 1 blir lärare i allmänhet skickligare med tiden då de samlar på sig erfarenheter. Denna ökning kan ses både i akademiska och icke-akademiska resultat, liksom det spiller över till effektiviteten hos kollegor.
Frågan är därför om lärare blir generellt mer skickliga eller om den aktuella klassen och ämnet är viktiga.