https://www.tes.com/magazine/article/ceasefire-reading-wars

Ingress:

Det finns konkurrerande teorier i överflöd om de bästa sätten att lära barn att läsa, men kan psykologiska vetenskaper äntligen leda till pedagogisk enighet där konflikter och missförstånd har härskat? Läsforskarna Kate Nation, Kathleen Rastle och Anne Castles presenterar bevis för en mer balanserad inställning till en av de mest splittrade debatterna i skolan.