https://www.researchgate.net/profile/Barbara_Wasik/publication//Book-reading-and-vocabulary-development-A-systematic-review.pdf?

Abstrakt:

I det här artikeln granskas empiriska studier av hög kvalitet rörande sådana former för bokläsning i tidig barndom som resulterat i ökning av barns vokabulär.

Det övergripande syftet med detta arbete är tvåfaldigt: för det första att sära på de myriader sätt på vilka effektiv bokläsningar kan levereras; och för det andra att identifiera frågor som kvarstår om bokläsning och ordförrådslärande.

Vi undersöker olika aspekter av effektiv bokavläsning, inklusive de sammanhang där bokläsningen genomfördes, de ord som lärdes genom bokläsning, doseringen av behandlingen som barn fick och de utfallsmått som användes.

Resultaten avslöjar att sex strategier – läsning och omläsning av texter, uttryckligt definierande ord, uppmuntrande dialog om bokrelaterad vokabulär genom frågor och diskussioner, att återberätta, användning av rekvisita och att engagera barn i aktiviteter efter läsningen – användes konsekvent i studierna; De används emellertid i mycket varierande kombinationer. Det finns stor variation mellan studier i antalet ord som lärs, kriterierna för ordval och de åtgärder som används för att bedöma ordinlärning. Dessutom lär barn i många studier bara en liten del av det antal ord som lärs ut.

Slutligen identifierar denna översyn kritiska, kvarstående frågor om hur man optimerar ordförrådsinlärning genom bokläsning och som i sin tur kräver systematisk utredning för att ge information om effektiv praxis.