Om ADHD, diagnostisering, forskning, stöd och kognitivbelastning: Från programmets presentation:

”ADHD gör att det låter som att jag saknar fokus, men jag tänker på det som en missriktning av fokus.” När en av mina matteelever sa detta till mig den här termen började jag bli nyfiken på vad kognitiv belastningsteori kan säga om lärande och ADHD. Överraskande fanns det lite att hitta; men jag lyckades gräva upp några ädelstenar som var värda att diskutera. I denna presentation ska vi prata om den grundläggande förutsättningen för ouppmärksam, impulsiv och kombinerad typ ADHD; Sexuella skillnader som uppstår hos barn med ADHD; hur kognitiv belastning påverkar dem med ADHD på sätt som kan vara oväntade; och tips för lärare om hur man maximerar klassrumsundervisningen för elever med ADHD. Anslutningsvis kommer Swellers kognitiva belastningsteori och Lavies belastningsteori av uppmärksamhet att utforskas.