https://benwilbrink.wordpress.com/2017/03/02/assessment-in-education-myths/

Inledning:

”1983 publicerade jag en liten bok, på holländska, om att skriva uppgifter för prov. En kort karaktärisering: boken ville slå hål på den (fortfarande alltför vanliga) uppfattningen att sätta ihop prov är en konst, inte ett hantverk. Boken behöver skrivas om. Eftersom det är ett stort projekt kan en bra början vara en djupgående behandling av myter om bedömning. Jag presenterar här en lista med 15 + huvudsakliga myter …”