https://deansforimpact.org/wp-content/uploads/2017/01/The_Science_of_Early_Learning.pdf

Inledning av förordet till rapporten:

Syftet med Science of Early Learning är att sammanfatta befintlig forskning relaterad till hur små barn (från födsel till åtta års ålder) utvecklar färdigheter över tre domäner: självkontroll, läskunnighet och taluppfattning. Detta dokument är avsett att tjäna som en resurs till alla som är intresserade av den bästa vetenskapliga förståelse av hur unga barn utvecklar kontroll över eget beteende och egna avsikter, hur de lär sig att läsa och skriva väl och hur de utvecklar förmågan att tänka matematiskt .