https://ac.els-cdn.com/S0747563214005652/1-s2.0-S0747563214005652-main.pdf?

Abstrakt
Denna studie undersöker den nu allmänna handlingen att titta på en mobiltelefonskärm, vilket ger insikt i den nuvarande kommunikationssituationen i en tid där användningen av högpresterande mobiltelefoner har blivit allestädes närvarande. I denna studie betraktas handlingen att titta på en mobiltelefonskärm som icke-verbalt beteende / kommunikation. Denna studie tillämpar en grundläggande generell modell för att belysa den nuvarande situationen för direkt kommunikation ansikte mot ansikte mot bakgrund av den ökande förekomsten av social interaktion via mobiltelefonanvändning. Resultaten som härrör från modellen inkluderar användarnas ökande sociala makt och en ackumulering av potentiellt missnöje i förhållande till olika tolkningar. Den här undersökningen drar slutsatsen att den sociala kontexten för direkt kommunikation ansikte mot ansikte i en tid med högpresterande mobiltelefoner, kan påverkas av att titta på en skärmen.