https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/PracticeGuide/20072004.pdf

Översikt
Mycket av undervisning handlar om att hjälpa elever att behärska ny kunskap och färdigheter och hjälpa eleverna att inte glömma det de har lärt sig. Rekommendationerna i denna praxis- guide syftar till att ge lärare specifika strategier för att organisera både instruktioner och elevernas studiematerial för att underlätta inlärning och komma ihåg information samt att göra det möjligt för eleverna att använda vad de har lärt sig i nya situationer.