https://www.researchgate.net/profile/Robert_Bjork/publication/305433736_Memory_and_Meta-memory_Considerations_in_the_Training_of_Human_Beings.pdf?

Inledning:

I senare texter har Christina och Bjork (1991) och Schmidt och Bjork (1992) hävdat att program för träning ofta är mycket mindre effektiva än vad de skulle kunna vara. En central del av argumentet är att individer som är ansvariga för träningen ofta vilseleds med avseende på vad som är och inte är effektiva förhållanden för träning. Villkor som förbättrar prestanda under träning antas implicit eller explicit att vara de valmöjligheter som gäller för att förbättra målsättningen med träningen: nämligen långsiktig prestation efteråt. Det antagandet är emellertid ofta tvivelaktigt och ibland dramatiskt fel. Manipuleringar som ökar inlärningsfrekvensen under träning kan misslyckas med att stödja långvarig prestation efter träning, medan andra manipuleringar som tycks skapa svårigheter för eleven under träning kan förbättra prestanda efter träning.