http://eprints.lse.ac.uk/91159/1/Kappes_Many-labs-2.pdf

En redovisning som gett enormt eko inom psykologin: I ett stort samarbetsprojekt, med mängder av forskargrupper och enskilda forskare, har validiteten för en rad klassiska resultat kontrollerats genom repliker med noggrannast möjliga trogenhet mot originalens experiment och metoder.

”Abstrakt
Vi utförde förhandsregistrerade repliker av 28 klassiska och nutida publicerade undersökningsresultat, med protokoll som granskades i förhand, för att undersöka variation i magnitud av effekter av urval och iscensättning. Varje protokoll administrerades till ungefär hälften av 125 prover och 15 305 deltagare från 36 länder och landområden.
Med hjälp av konventionell statistisk signifikans (p <.05) gav femton (54%) av replikerna bevis i samma riktning och med samma statistiska signifikans som i den ursprungliga undersökningen … ”

Här är också en sammanfattande artikel från The Atlantic om projektet,  Replication Crisis Is Running Out of Excuses, av Ed Yong