https://eso.expertgrupp.se/rapporter/2019_1-lika-for-alla/

Ladda ner rapporten i sin helhet eller sammanfattning på svenska eller engelska. På sidan finns också längst ner länkar till mediarapporteringen. Här finns också tre korta videoklipp som introduktion. Från presentationen på hemsidan:

Såväl svenska som internationella bedömare menar att skolans likvärdighet försämrats under de senaste decennierna. Frågan är vad som kan göras för att bryta utvecklingen. I denna ESO-antologi undersöker ett antal forskare från olika forskningsfält vad vi egentligen vet om vilka åtgärder som kan fungera för att förbättra skolans likvärdighet.