http://donaldclarkplanb.blogspot.com/2019/03/learning-experiences-often-not-learning.html

Inledning:

Part of the problem with all this talk about ‘learning experience’ is it’s questionable whether learning is actually experienced at all.”

Detta brillianta citat av Leonard Houx är en träffande beskrivning av den senaste tidens hybris kring ”lärandeupplevelser”. Allt är en ”upplevelse” och det som behövs är viss medvetenhet om goda och dåliga upplevelser av lärande. Tyvärr är alltför ofta vad vi ser överutvecklade, media tunga, uppsnappade PowerPoint eller primitivt gamifierade ”upplevelser” som forskningen visar inte resulterar i betydande lärande, …