https://dera.ioe.ac.uk/5551/2/report.pdf

Styrdokument för undervisning i läsinlärning. Början av den inledande sammanfattningen:

”Under de första nio åren av National Curriculum (1989 till 1998) fanns mycket liten påverkan för att höja lässtandarderna. Trots innehållet i arbete med ljudning, som utgjorde en lagstadgad del av den nationella läroplanen under den tiden, visar rapporter från Hennes Majestätins inspektörer att det ofta var en försummad eller svag funktion i undervisningen. Detta förändrades markant med tillkomsten av den nationella lässtrategin 1998. Strategin engagerade skolor i att utveckla ett strukturerat läroprogram för läskunnighet som inkluderade inte bara vilket ljudinnehåll som ska läras utan också hur man lär ut det, med en efterföljande ökning av standard”.