http://primarypercival.weebly.com/blog/confessions-of-a-curriculum-leader

I de flesta västeuropeiska länder har 2018 och nu 2019 inneburit läroplansrevision i ett försök att öka elevers resultat med mer kunskaper. I Storbritannien har det inneburit nya instruktioner till skolor och inspektion att utforma detaljer lokalt och sedan inspektera om planeringen följs.

Andrew Percival reflekterar här över läroplansarbetet, eller lokal läroplan som är den närmaste svenska motsvarigheten. Inledning:

I åratal trodde jag att jag hade en ganska bra förståelse för vad vi kollektivt menade med ”läroplan”. Det tycktes mig som om de viktigaste beslut om läroplanen handlade om vem som undervisade om Antikens Grekland, vem som fick vikingar och vilken stackars lärare som var tvungen att klä sig i toga för avsnittet Romarriket. Viktigaste egenskapen för en enastående bred och balanserad läroplan var antalet temadagar och speciella veckor under skolåret.
Under senare år har jag kommit inse att min förståelse av läroplan saknade något. Och det är något av en underdrift.