https://gregashman.wordpress.com/2018/11/21/are-the-times-when-practice-testing-is-ineffective/amp/?__twitter_impression=true

Inledning:

Om det finns ett solitt resultat om inlärning från kognitionsvetenskap, så är det att test eller ”hämtning” ökar lärandet. I en typisk studie tilldelas ämnen randomiserat till en av två grupper. Båda grupperna presenteras initialt med material för inlärningsmålet, till exempel en lista över namn eller en passage av texten. En grupp ges sedan samma material för att repetera det medan den andra testas på det. I ett fördröjd uppföljningstest överträffar resultaten i testgruppen dem från repetitionsgruppen.
Det här är förmodligen det mest replikerade resultatet inom området och klart en första bild i en typisk PowerPoint-presentation om utbildningsvetenskap. Testningseffekten är dock lite mer krånglig än vad det först verkar som. Du kanske inte är medveten om att välkontrollerade studier har utförts där ingen testningseffekt hittades (länk). Vad händer? Bör vi börja redigera de här PowerPoint-bilderna?