https://medium.com/@MrTRoach/a-case-for-the-teaching-of-writing-through-direct-instruction-e9a8906ecf97

Inledning:

”Jag gillar verkligen att undervisa i engelska. Under de senaste två åren har jag haft turen att kunna koncentrera min praktik mer på engelskundervisning, med en kollega som tar ansvar för att undervisa matematik i både år 5 och 6. Och speciellt, även om jag verkligen tycker om att undervisa om ordförståelse (konstigt och kontroversiellt, jag vet), så gillar jag särskilt skrivning. Ingenting ger mig större glädje i detta jobb än att läsa elevernas alster efter lektionen.
Men det var inte alltid så här. I början var det hemskt … ”