http://www.socialcapitalgateway.org/sites/socialcapitalgateway.org/files/data/-paper/2017/03/20/rredistributionberghandbjornskov2014-trustwelfarestatesandincomeequality-sortingoutthecausalityejpe.pdf

Abstrakt
Relationen mellan social tillit och jämställdhet i inkomst i olika länder är väl dokumenterad, men få studier har undersökt orsakssambandet.

Vi visar teoretiskt att genom att tillhandahålla samarbetsmöjligheter kan befintlig tillit leda till mer jämlikhet, medan ojämlikhetens påverkan på tilliten är stor. Med hjälp av en strukturell ekvationsmodell, uppskattad i ett stort urval av länder, finner vi att tillit har en positiv effekt på både marknad och jämlikhet i nettoinkomst. Större välfärdsstater leder till jämlikare tillgång till samverkansnät, men varken inkomster  eller välfärdsländers storlek verkar ha en kausal effekt på förtroendet.

Vi drar slutsatsen att samtidigt som förtroendet underlättar policys som kan minska ojämlikheten i välfärdsstater, så leder inte sådan minskad ojämlikhet till ökat förtroende.