https://arstechnica.com/science/2019/02/the-replication-crisis-may-also-be-a-theory-crisis/

Inledning:

En replikerings-kris ifrågasätter resultat från beteendevetenskap (och andra vetenskaper). Klagomål har inriktats på dåliga statistiska metoder, begravda negativa resultat och andra ”tvivelaktiga forskningspraxis” som undergräver kvaliteten på enskilda studier.
Men metoder är bara en del av problemet, som Michael Muthukrishna och Joseph Henrich argumenterar i en artikel i Nature Human Behavior i veckan. Det är inte bara de enskilda pusselbitarna är av låg kvalitet. Det är också att det inte görs tillräckliga med ansträngningar för att passa ihop dessa bitar till en sammanhängande bild. ”Utan en övergripande teoretisk ram,” skriver Muthukrishna och Henrich, ”ynglar empiriska program av sig och växer från personlig intuition och kulturellt förspända folkliga teorier.”