https://elink.io/p/free-phonics-books-98c2d4e”

Nedladdningsbart häfte om läsinlärning och med en tydlig genomgång av hur och i vilken ordning ljud och deras skriftliga representation lärs ut. Det handlar om ett engelsktalande sammanhang, men principerna är de samma för alla språk som har ett alfabet för skrift. Från inledningen:

” … Hur länge skulle en medicinsk eller juridisk fakultet få vara öppen om 2 av 3 av elever aldrig blev skickliga läkare eller advokater? 

Bakom denna skrämmande statistik ligger ett oändlig panorama av lidande:

Barn som i början var entusiastiska över att gå till skolan, men nu fruktar det; barn som skäms, blir deprimerade och olyckliga och tänker på att något måste vara fel med dem Barn som hatar att läsa och varje dag fruktar att de kan behöva göra det inför sina klasskamrater. Barn som utövar oönskade beteenden för att kompensera för sina svårigheter att lära sig läsa.

Panikslagna föräldrar som oroas över sitt barns lycka och akademiska framtid; Föräldrar som vill få någon typ av ”officiell” diagnos för sitt barn för att få skolan att tillhandahålla ett IEP (Individualized Education Program); Föräldrar som kämpar för att betala för yttre handledning och specialiserade läsprogram och några föräldrar som inte ser några alternativ utan samtycker till potentiellt beroendeframkallande läkemedel för sitt barn, i hopp om att stabilisera humör och beteende.

Mitt i detta handikapp och lidande spelar ordet ”dyslexi” en framträdande roll. Även om ordet är fylld med kontroverser, kan ingen bok som diskuterar läsfunktioner rimligen undvika det. De två extrema positionerna i den pågående debatten om dyslexi är dessa: å ena sidan att det finns ett vetenskapligt giltigt sätt att skilja ”dyslektiker” från andra stackars läsare – å andra sidan en övertygelse om att varje barn som kämpar med att läsa har någon form av neurologisk störning”.