https://scholar.harvard.edu/files/mkraft/files/-kraft_blazar_hogan_2017_teacher_coaching_meta_analysis_wp.pdf

Abstrakt:

Lärarcoaching har dykt upp som ett lovande alternativ till traditionella modeller av fortbildning. Vi granskar empirisk litteratur om lärarcoaching och genomför en metaanalys för att uppskatta den genomsnittliga effekten av coachingprogram på lärarens instruktionspraxis och elevernas akademiska prestation. Genom att kombinera resultat från över 60 studier som använder kausala forskningsdesigner, hittar vi sammanslagna effektstorlekar på 0,49 standardavvikelser (SD) på instruktion och 0,18 SD på prestation. Många av dessa resultat kommer från program om läsinlärning för förskole- och grundskolelärare. Även om dessa fynd bekräftar potentialen för coaching som ett utvecklingsverktyg, illustrerar ytterligare analyser utmaningarna med att använda coachingprogrammen i större skala samtidigt som effektiviteten bibehålls. Genomsnittliga resultat från prövning av effekt av större program är bara en bråkdel av effekterna i effektstudier av mindre program. Vi avslutar med att diskutera sätt att ta itu med uppskalning av utmaningar med implementering och ge vägledning för framtida kausalstudier.